Läger riktat mot fysiskt handikappade ungdomar

Anders ”Järnmannen” Olsson arrangerar i samarbete med BFD Travel & Event ett unikt aktivitetsläger riktat mot fysiskt handikappade ungdomar och deras familjer.

Plats: Älvdalen, norra Dalarna
När: V.28 torsdag 14/7- söndag 19/7 2011

Camp koncept :
Målet med campen är att ge ungdomar med olika fysiska handikapp möjligheten att möta andra ungdomar i liknande situation och med samma förutsättningar där de framförallt får prova på nya utmaningar för att hjälpa dem till en starkare självkänsla och påvisa att ”Ingenting är omöjligt” samtidigt som vi erbjuder övriga familjen olika upplevelser på egen hand och få syskon att utföra olika aktiviteter
själva på sina villkor.

Release av program och pris kommer att ske i slutet på mars 2011.
Bocka för ovanstående datum i era kalendrar för att få möjligheten att delta i en upplevelse för livet!

För vidare information, kontakta Event manager Michael Nyberg.
micke@bfd.nu eller 070-798 05 88.