Go back

Två tjejer som försöker (riktigt bra)

Vi är två tjejer som går sista året på Hälsa & Idrottsprogrammet På John Bauergymnasiet i Västerås som har som projektarbete att cyka en sträcka på 150 mil. Detta kommer vi att göra mellan 4 April och 6 Maj. Vi kommer att samla in pengar från sponsoer och människor som tycker det vi gör är en bra sak och skänka till Skellefteå Handikappidrott. Skellefte HIF är en av de största handikappidrottsföreningarna i Norrland. De sastar mycket på ungdomar och har en bra verksamhet. Vi tycker att handikappidrtten är en av många idrotter som får för lite uppmärksamhet och hamnar i skymundan av andra idrotter. Vi läser också en kurs i skolan som handlar om människor med funktionsnedsättning. Detta är två av anledningar till varför vi gör det här projektet.

http://tourteskellefte.blogg.se